Solárny panel

Predmet činnosti:

 • výskum a vývoj zariadení na využitie slnečnej energie alebo iných obnoviteľných zdrojov energie
 • výroba, montáž a údržba zariadení na využitie slnečnej energie alebo iných obnoviteľných zdrojov energie
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • prenájom hnuteľných vecí
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy
 • podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
 • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk v rozsahu voľných živností
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • výroba stavebných prvkov, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo


Aktuality

12.12.2013
V roku 2012 bolo vo fotovoltickej elektrárni – „FVE 0,999 MWp Malý Kamenec“ vyrobených 1283,148 MWh silovej elektriny, ktorá bola dodaná do distribučnej siete VSD, a.s.
Týmto bolo ušetrené 704,95 ton CO2.
 
14.09.2010
Dňa 14.9. sa uskutočnilo spoločné vyhodnotenie projektu v obci za prítomnosti Generálneho dodávateľa, prijímateľa pomoci a starostky obce Malý Kamenec aj okolitých obcí. ( fotografie)
 
31.08.2010
Spoločnosť Thermaltech, s.r.o. oznamuje, že bola ukončená relizácia projektu. Spoločnosť vytvorila 4 pracovné miesta, na ktorých zamestnala zamestnancov, ktorí žijú v obci Malý Kamenec a fotovoltaická elektráreň bola uvedená do plnej prevádzky. Tým boli naplnené špecifické ciele projektu aj merateľné ukazovatele projektu.
 
30.07.2010
Spoločnosť Thermaltech, s.r.o. oznamuje, že termín ukončenia realizácie projektu sa mení na 30.08.2010
 
15.07.2010
Spoločnosť Thermaltech, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu povodní na východnom Slovensku a ich následkov sa termín realizácie projektu posúva do 30.7.2010
 
24.05.2010
Spoločnosť Thermaltech, s.r.o. oznamuje , že termín ukončenia realizácie projektu výstavby fotovoltaickej elektrárne sa posúva na 30.6.2010